Den Fynske Bladfonds bestyrelse

Direktør Torben Frigaard Rasmussen, formand 
Professor emeritus Tage Koed Madsen, næstformand 
Sognepræst Eva Tøjner Götke 
Turist- og erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe
Direktør Søren Schultz Jørgensen 
Advokat Hans Henrik Banke 
Chefredaktør Per Westergård